Vật Liệu Lọc Continuum - Cửa hàng tép cảnh thủy sinh Suối Nhỏ

Vật Liệu Lọc Continuum - Cửa hàng tép cảnh thủy sinh Suối Nhỏ

  • Vật Liệu Lọc Continuum

  • 280,000 đ
  • Vật liệu lọc nhật khẩu từ USA
  • HOTLINE: 070 222 222 1


  • Liên hệ facebook suối nhỏ: Facebook

Chi tiết sản phẩm
Mã SP Mô Tả SP Giá Bán
CON1 Bịch 1 Lít ( Chiết từ thùng lớn ) 280.000
CON1L Hộp 4 Lít 1.100.000
CON4L Thùng 20 Lít  5.200.000

Bact • Rox Large là một phương tiện lọc cực kỳ xốp được thiết kế để sử dụng trong tất cả các bể cá và hệ thống thủy sinh để lọc sinh học. Mỗi lít Bact • Rox cung cấp hơn 7.500 feet vuông diện tích bề mặt bên trong để vi khuẩn hóa, cung cấp cho quá trình nitrat hóa và một lượng lớn diện tích bề mặt kỵ khí hoặc anoxic để thúc đẩy quá trình khử nitơ.

Bact • Rox sẽ làm giảm mức độ độc hại của amoniac, nitrit và nitrat, cũng như phốt phát và các chất ô nhiễm hữu cơ trong tất cả các hồ. Nó có thể được sử dụng làm phương tiện lọc vi khuẩn chính hoặc duy nhất của bạn. Nó hoạt động rất tốt trong bể cá nano, cũng như các hệ thống với mọi kích cỡ. Nó đặc biệt phù hợp với các hệ thống đá ngầm với đá sống bao gồm các hệ thống FOWLR và sẽ không thúc đẩy các vấn đề mà quả sinh học có thể. Sử dụng trong một bộ lọc canister, lò phản ứng, hoặc các loại khác của bộ lọc hồ cá với lưu lượng nước tốt. Hoạt động tốt bị ngập nước hoặc trong một hệ thống nhỏ giọt.

Sản phẩm liên quan