Vitamin Food - Cửa hàng tép cảnh thủy sinh Suối Nhỏ

Vitamin Food - Cửa hàng tép cảnh thủy sinh Suối Nhỏ

  • Vitamin Food

  • 150,000 đ
  • HOTLINE: 09 345 345 15


  • Liên hệ facebook suối nhỏ: Facebook

Chi tiết sản phẩm

Thông Tin Sản Phẩm 


Loại thức ăn này bổ xung các vitamin đặc biệt cần thiết cho tép cảnh, trong thức ăn có men vi sinh giúp tép tiêu hóa tốt giúp tép có thể hấp thụ dinh dưỡng tốt nhất. Loại thức ăn này được các nhà trại đài loàn tin dùng . 

Sản phẩm liên quan