King Color - Cửa hàng tép cảnh thủy sinh Suối Nhỏ

King Color - Cửa hàng tép cảnh thủy sinh Suối Nhỏ

  • King Color

  • 250,000 đ
  • HOTLINE: 070 222 222 1


  • Liên hệ facebook suối nhỏ: Facebook

Chi tiết sản phẩm
COLOR - Thức ăn tăng cường màu sắc.
- Thức ăn dạng hạt chìm, ổn định trong nước.
- 100% thành phần tự nhiên giúp tăng cường màu sắc cho tép.
- Giàu chất tạo màu tự nhiên chất lượng cao.
- Không màu nhân tạo.
- Không chất bảo quản.
Sản phẩm liên quan