Tép Cam Sọc - Cửa hàng tép cảnh thủy sinh Suối Nhỏ

Tép Cam Sọc - Cửa hàng tép cảnh thủy sinh Suối Nhỏ

  • Tép Cam Sọc

  • 12,000 đ
  • con
  • HOTLINE: 070 222 222 1


  • Liên hệ facebook suối nhỏ: Facebook

Chi tiết sản phẩm

Nhập Thái Lan

Sản phẩm liên quan