Hiden-No-Esa - Cửa hàng tép cảnh thủy sinh Suối Nhỏ

Hiden-No-Esa - Cửa hàng tép cảnh thủy sinh Suối Nhỏ

  • Hiden-No-Esa

  • 270,000 đ
Chi tiết sản phẩm

Hiden-No-Esa là loại thức ăn hằng ngày cho tép. Cung cấp đủ dinh dưỡng giúp Tép ở trạng thái tốt nhất, tăng trưởng đều, khoẻ mạnh, màu đẹp sứ dày.
Thành phần: rong biển, đạm thực vật, cá, vitamins.
Hướng dẫn sử dụng: làm thức ăn chính cho tất cả các loại tép, phần thức ăn thừa không lo hư nước và cũng như không làm tăng Ammonia và Nitrate trong hồ

Bình luận


Sản phẩm liên quan