Vitamin food - Cửa hàng tép cảnh thủy sinh Suối Nhỏ

Vitamin food - Cửa hàng tép cảnh thủy sinh Suối Nhỏ

  • Vitamin food

  • 7
  • 150,000 đ
  • Hủ
  • Thức ăn dạng bột , tốt cho hệ tiêu hoá của tép con và tép lớn .
  • HOTLINE: 070 222 222 1


  • Liên hệ facebook suối nhỏ: Facebook

Chi tiết sản phẩm
Sản phẩm liên quan