Thuốc diệt rêu hại clear Up - Cửa hàng tép cảnh thủy sinh Suối Nhỏ

Thuốc diệt rêu hại clear Up - Cửa hàng tép cảnh thủy sinh Suối Nhỏ

  • Thuốc diệt rêu hại clear Up

  • 350,000 đ
  • Clear Up diệt rêu chùm đen -tảo xanh-tao nâu... , nhưng không ảnh hưởng tới cây ,cá , tép trong hồ
Chi tiết sản phẩm
Bình luận


Sản phẩm liên quan