Super Bacteria - Suoinho.com - Tép Cảnh Suối Nhỏ

Super Bacteria - Suoinho.com - Tép Cảnh Suối Nhỏ

  • Super Bacteria

  • 12
  • 350,000 đ
  • Chai
  • Bổ sung vi sinh cho hồ mỗi lần thay nước, làm trong nước. Hệ vi sinh ổn định
Chi tiết sản phẩm
Bình luận


Sản phẩm liên quan