Spirulima - Cửa hàng tép cảnh thủy sinh Suối Nhỏ

Spirulima - Cửa hàng tép cảnh thủy sinh Suối Nhỏ

  • Spirulima

  • 3
  • 100,000 đ
  • Hủ
  • Thức ăn tảo tươi của đài loan. Chưa thành phần tảo xoắn và các vitamin tăng cường chất dinh dưỡng tốt nhất cho tép và con tép lớn .
Chi tiết sản phẩm
Bình luận


Sản phẩm liên quan