Khoáng 8,5 - Suoinho.com - Tép Cảnh Suối Nhỏ

Khoáng 8,5 - Suoinho.com - Tép Cảnh Suối Nhỏ

  • Khoáng 8,5

  • 10
  • 240,000 đ
  • Hủ
  • Làm tăng khoáng và ph 8,5 tạo môi trường sống cho tép sulla
Chi tiết sản phẩm
Bình luận


Sản phẩm liên quan