Khoáng 7,5 - Suoinho.com - Tép Cảnh Suối Nhỏ

Khoáng 7,5 - Suoinho.com - Tép Cảnh Suối Nhỏ

  • Khoáng 7,5

  • 9
  • 240,000 đ
  • Hủ
  • Làm tăng khoáng và ph 7,5 cho hồ tép sulla
Chi tiết sản phẩm
Bình luận


Sản phẩm liên quan