Iguazu 2009 - Cửa hàng tép cảnh thủy sinh Suối Nhỏ

Iguazu 2009 - Cửa hàng tép cảnh thủy sinh Suối Nhỏ

  • Iguazu 2009

  • 450,000 đ
  • Trầu Iguazu 2009
Chi tiết sản phẩm

Cây họ Trầu dễ trồng.
Phát triển tốt trong hồ nhiều dưỡng chất, ánh sáng, co2 

Bình luận


Sản phẩm liên quan