Vợt Bắt Tép Taiwan - Cửa hàng tép cảnh thủy sinh Suối Nhỏ

Vợt Bắt Tép Taiwan - Cửa hàng tép cảnh thủy sinh Suối Nhỏ

  • Vợt Bắt Tép Taiwan

  • 180,000 đ
  • Vợt Bắt Tép Chống gập
Chi tiết sản phẩm

Vợt bắt cá, tép, chống gập gây tổn thương cá tép.

Sản phẩm lưới được làm bằng nilon nên chống gập rất tốt.

Sản xuất nhập trực tiếp Đài Loan thiết kế dạng cho trại bắt tép. 

Bình luận


Sản phẩm liên quan