Test PH - Cửa hàng tép cảnh thủy sinh Suối Nhỏ

Test PH - Cửa hàng tép cảnh thủy sinh Suối Nhỏ

  • Test PH

  • 100,000 đ
  • Độ pH rất quan trọng khi chơi cá, tép, thủy sinh
  • HOTLINE: 070 222 222 1


  • Liên hệ facebook suối nhỏ: Facebook

Chi tiết sản phẩm

pH Tép màu 6.5 - 7.5
pH Tép Ong 5.5 - 6.5

Bạn có thể kiểm soát pH bằng nền.

- Giảm Ph bạn có thể cho 1 ít lá bàng sấy khô vào bể độ pH sẽ giảm nhẹ 0.5.

- Tăng pH bằng cách cho thêm San Hô, hoặc 1 số chất khoáng 7.5 hoặc 8.5. 

Sản phẩm liên quan