Test GH - Cửa hàng tép cảnh thủy sinh Suối Nhỏ

Test GH - Cửa hàng tép cảnh thủy sinh Suối Nhỏ

  • Test GH

  • 120,000 đ
  • Test GH độ Khoáng cho tép cảnh
  • HOTLINE: 070 222 222 1


  • Liên hệ facebook suối nhỏ: Facebook

Chi tiết sản phẩm

GH (General Hardness) là độ cứng của nước, nó được xác định là tổng hàm lượng của Canxi (Ca++) và Magie (Mg++) có trong nước.

Ca và Mg là 2 trung lượng quan trọng không thể thiếu của hồ thủy sinh, cá tép cảnh.

Nếu nồng độ Ca, Mg quá cao thì nước được coi là nước cứng, và Ca Mg thấp được coi là nước mềm.
GH cho tép màu 6 - 9
GH cho tép ong  3 - 4 

Bạn có thể tăng GH bằng cách Châm Khoáng GH 
Giảm GH bằng cách Thay nước RO ( nước tinh khiết có nồng độ tds 0 - 10 )

Sản phẩm liên quan