Sủi Oxy Gex 2000 - Cửa hàng tép cảnh thủy sinh Suối Nhỏ

Sủi Oxy Gex 2000 - Cửa hàng tép cảnh thủy sinh Suối Nhỏ

  • Sủi Oxy Gex 2000

  • 160,000 đ
  • Máy Sủi Oxi cho hồ Cá Tép cảnh
  • HOTLINE: 070 222 222 1


  • Liên hệ facebook suối nhỏ: Facebook

Chi tiết sản phẩm

Sản phẩm Oxi Gex 2000 Đến từ Nhật Bản

Dành cho hồ 30- 120cm.

Thiết Kế 1 vòi.

Sủi Siêu êm dễ chịu.

Máy sủi có nút tăng giảm phù hợp cho mọi kích thước hồ.

Sản phẩm liên quan