Power House Lava Sand 4 L - Cửa hàng tép cảnh thủy sinh Suối Nhỏ

Power House Lava Sand 4 L - Cửa hàng tép cảnh thủy sinh Suối Nhỏ

  • Power House Lava Sand 4 L

  • 650,000 đ
Chi tiết sản phẩm

Nham thạch lót nền cao cấp , làm giá thể cho vi sinh phát triển

Bình luận


Sản phẩm liên quan