Vợt Bắt Cá Tép - Cửa hàng tép cảnh thủy sinh Suối Nhỏ

Vợt Bắt Cá Tép - Cửa hàng tép cảnh thủy sinh Suối Nhỏ

  • Vợt Bắt Cá Tép

  • VOT1
  • 60,000 đ
  • Vợt định hình giúp bắt cá tép dễ dàng .
  • HOTLINE: 070 222 222 1


  • Liên hệ facebook suối nhỏ: Facebook

Chi tiết sản phẩm
MÃ SP MÔ TẢ SP Giá Bán 
VOT1 Vợt tròn cán nhựa  60.000
VOV2 Vợt vuông cán nhựa  60.000
VOT1N Vợt tròn cán inox  90.000
VOV2N Vợt vuông cán inox  100.000

 

 

Sản phẩm liên quan