Sủi CO2 - Cửa hàng tép cảnh thủy sinh Suối Nhỏ

Sủi CO2 - Cửa hàng tép cảnh thủy sinh Suối Nhỏ

  • Sủi CO2

  • 60,000 đ
  • Sủi CO2 bằng chất liệu Acrylic và Ceramic, sản xuất bởi Ebivn
  • HOTLINE: 070 222 222 1


  • Liên hệ facebook suối nhỏ: Facebook

Chi tiết sản phẩm
Mã SP Mô Tả SP Giá Bán
SU13 Fi 13mm 60.0000
SU15 Fi 15mm 70.000
SU19 Fi 19mm 80.000
SU23 Fi 23mm 90.000
DAY Dây Fi 6 ( 1.5mm ) 15.000
DG1 Đếm Giọt  100.000

 

Sản phẩm liên quan