Phao Châm Nước - Cửa hàng tép cảnh thủy sinh Suối Nhỏ

Phao Châm Nước - Cửa hàng tép cảnh thủy sinh Suối Nhỏ

  • Phao Châm Nước

  • PTS
  • 60,000 đ
  • Phao tự động châm nước.
  • HOTLINE: 070 222 222 1


  • Liên hệ facebook suối nhỏ: Facebook

Chi tiết sản phẩm
MÃ SP MÔ TẢ SP GIÁ BÁN 
PTS Phao châm nước dùng cho nước ngọt  60.000
PCB Phao châm nước dùng cho cá biển  150.000

Sản phẩm liên quan