In-Out Inox 304 - Cửa hàng tép cảnh thủy sinh Suối Nhỏ

In-Out Inox 304 - Cửa hàng tép cảnh thủy sinh Suối Nhỏ

  • In-Out Inox 304

  • IN8
  • 150,000 đ
  • Inuot được làm bằng chất liệu 304 SUB , không sét .
  • HOTLINE: 09 345 345 15


  • Liên hệ facebook suối nhỏ: Facebook

Chi tiết sản phẩm
Mã SP Kích Thước SP Giá Bán
IN8 FI 8 MM 150.000
IN10 FI 10 MM 150.000
ÌN12  FI 12 MM 180.000
IN13 FI 16 MM 200.000

 

 

Sản phẩm liên quan