Định Hình Ống - Cửa hàng tép cảnh thủy sinh Suối Nhỏ

Định Hình Ống - Cửa hàng tép cảnh thủy sinh Suối Nhỏ

  • Định Hình Ống

  • DH8
  • 40,000 đ
  • Kẹp giữ ống in-uot, ống cho thức ăn, ống hóa hóa chất cho hồ cá biển
  • HOTLINE: 070 222 222 1


  • Liên hệ facebook suối nhỏ: Facebook

Chi tiết sản phẩm
Mã SP Kích Thước SP Giá Bán 
DH8 8 mm 40.000
DH10 10 mm 40.000
DH12 12 mm 50.000
DH 16 50.000

 

Sản phẩm liên quan