Box Tép - Cửa hàng tép cảnh thủy sinh Suối Nhỏ

Box Tép - Cửa hàng tép cảnh thủy sinh Suối Nhỏ

  • Box Tép

  • BT15
  • 180,000 đ
  • Box dưỡng Tép,sản phẩm được làm bằng chất liệu acrylic trong suốt
  • HOTLINE: 09 345 345 15


  • Liên hệ facebook suối nhỏ: Facebook

Chi tiết sản phẩm
Mã SP Kích Thước SP ( CM ) Giá Bán 
BT12 17*7*12 .150.000
BT15 15*16*13 180.000
BT20 20*16*13 220.000

Sản phẩm liên quan