Hồ Show Beta & Guppy - Cửa hàng tép cảnh thủy sinh Suối Nhỏ

Hồ Show Beta & Guppy - Cửa hàng tép cảnh thủy sinh Suối Nhỏ

  • Hồ Show Beta & Guppy

  • 80,000 đ
  • Hồ Nuôi và Show các dòng cá nhỏ Beta & Guppy được làm bằng chất liệu Acrylic
  • HOTLINE: 070 222 222 1


  • Liên hệ facebook suối nhỏ: Facebook

Chi tiết sản phẩm
Mã SP Kích Thước SP ( CM ) Màu Sắc SP Giá Bán
S12 12*7*12 Trong,Xanh,Đen,Trắng 80.000
S15 15*11*17 Trong,Xanh,Đen,Trắng 100.000

 

 

Sản phẩm liên quan