Hồ Bán Cạn - Cửa hàng tép cảnh thủy sinh Suối Nhỏ

Hồ Bán Cạn - Cửa hàng tép cảnh thủy sinh Suối Nhỏ

  • Hồ Bán Cạn

  • BC22
  • 380,000 đ
  • Hồ Bán Cạn theo phong cách Terarium , vừa có thể chơi trên cạn và dưới nước, hồ được làm
  • HOTLINE: 070 222 222 1


  • Liên hệ facebook suối nhỏ: Facebook

Chi tiết sản phẩm
MÃ Số SP Kích Thước SP Giá Bán SP
BC22 20*22*20 380.000
BC30 30*30*30 980.000

Sản phẩm liên quan