Hình thức thanh toán - Cửa hàng tép cảnh thủy sinh Suối Nhỏ

Hình thức thanh toán - Cửa hàng tép cảnh thủy sinh Suối Nhỏ

Hình thức thanh toán

Hình thức thanh toán
Order -> Xác Nhận -> Gửi Hình -> Xác Nhận yêu Cầu khách -> Chuyển Hàng.

Mọi Thông tin hình ảnh xin vui lòng liên hệ FACEBOOK:

https://www.facebook.com/suoinhoShrimp/

- Ship COD: Lấy tiền khi nhận hàng đối với các sản phẩm khô các Tình thành.
- Ship COD cá, tép trong nội thành thành phố Hồ Chí Minh.

- Chuyển khoản Ngân Hàng: