Tép Wine Red - Cửa hàng tép cảnh thủy sinh Suối Nhỏ

Tép Wine Red - Cửa hàng tép cảnh thủy sinh Suối Nhỏ

  • Tép Wine Red

  • 70,000 đ
  • HOTLINE: 070 222 222 1


  • Liên hệ facebook suối nhỏ: Facebook

Chi tiết sản phẩm

Wine Red

Môi Trường Sống 
PH: 5.6 - 6.2
KH: 0 - 1
GH: 4 - 6 
TDS: 80 - 100
Nhiệt độ: 21 - 23°C 

Sản phẩm liên quan