Blue Bollt - Cửa hàng tép cảnh thủy sinh Suối Nhỏ

Blue Bollt - Cửa hàng tép cảnh thủy sinh Suối Nhỏ

  • Blue Bollt

  • 70,000 đ
Chi tiết sản phẩm

Môi Trường Sống 

PH: 5.2 - 6.0

KH: 0 - 2
GH: 4 - 6
TDS: 80 - 150
Nhiệt độ: 21 - 25°C

Bình luận
(Linh tran)
04.07.2019
Bao nhueu con vay
(Thịnh)
07.08.2019
70k 1 con á chị


Sản phẩm liên quan