WGRB LIGHT - Cửa hàng tép cảnh thủy sinh Suối Nhỏ

WGRB LIGHT - Cửa hàng tép cảnh thủy sinh Suối Nhỏ

  • WGRB LIGHT

  • GRB30
  • 1,440,000 đ
  • Đèn chiếu sáng WRBB, Đèn được thiết kế tạo ra ánh sáng phù hợp để phát triển cây thủy sinh và làm tăng màu sắc cho cây .
  • HOTLINE: 09 345 345 15


  • Liên hệ facebook suối nhỏ: Facebook

Chi tiết sản phẩm
Mã SP Kích Thước SP Giá Bán
GRB30 30cm  1.440.000
GRB40 40cm  2.160.000
GRB60 60cm  3.360.000
GRB90 90cm  4.560.000
     

Sản phẩm liên quan