Óc Nerita - Cửa hàng tép cảnh thủy sinh Suối Nhỏ

Óc Nerita - Cửa hàng tép cảnh thủy sinh Suối Nhỏ

  • Óc Nerita

  • 3,000 đ
  • con
  • Ốc Nerita chuyên diệt rêu hại bám kính, dọn bể.
Chi tiết sản phẩm

Ốc Nerita chuyên diệt rêu hại bám kính, dọn bể.

Chuyên diệt tảo nâu bám lá, kính giúp cây sạch sẽ quang hợp tốt.

 

Bình luận


Sản phẩm liên quan