Cá Chuột Sao - Cửa hàng tép cảnh thủy sinh Suối Nhỏ

Cá Chuột Sao - Cửa hàng tép cảnh thủy sinh Suối Nhỏ

  • Cá Chuột Sao

  • 30,000 đ
  • con
  • Cá Chuột sao dọn đáy thức ăn dư thừa, dọn phân cá.
Chi tiết sản phẩm

Cá Chuột sao dọn đáy thức ăn dư thừa, dọn phân cá.

Bình luận


Sản phẩm liên quan