Cá Chuột Sao - Cửa hàng tép cảnh thủy sinh Suối Nhỏ

Cá Chuột Sao - Cửa hàng tép cảnh thủy sinh Suối Nhỏ

  • Cá Chuột Sao

  • 30,000 đ
  • con
  • Cá Chuột sao dọn đáy thức ăn dư thừa, dọn phân cá.
  • HOTLINE: 070 222 222 1


  • Liên hệ facebook suối nhỏ: Facebook

Chi tiết sản phẩm

Cá Chuột sao dọn đáy thức ăn dư thừa, dọn phân cá.

Sản phẩm liên quan