Hồ Terrarium - Cửa hàng tép cảnh thủy sinh Suối Nhỏ

Hồ Terrarium - Cửa hàng tép cảnh thủy sinh Suối Nhỏ

  • Hồ Terrarium

  • TC
  • 135,000 đ
  • Hồ Terrarium size
Chi tiết sản phẩm

Hồ Terrarium Size:
- Cubic 10: 60.000
- Cubic 15: 135.000

- Cubic 20: 320.000

Ngoài ra nhận mọi kích thước theo yêu cầu:
Call: 070 222 222 1

 

Bình luận


Sản phẩm liên quan