Hồ Nâng đáy - Cửa hàng tép cảnh thủy sinh Suối Nhỏ

Hồ Nâng đáy - Cửa hàng tép cảnh thủy sinh Suối Nhỏ

  • Hồ Nâng đáy

  • ND
  • 240,000 đ
  • Kích thước hồ Acrylic nhựa siêu trong sẳn có. * Nâng Đáy D20cm- r20cm- c11cm : 240.000 vnd * Nâng Đáy D30cm- r20cm- c11cm : 345.000 vnd * Nâng Đáy D15cm- r15cm- c30cm : 368.000 vnd * Nâng Đáy D30cm- r20cm- c22cm : 720.000 vnd Quý khách có thể đặt kích thước khác. Liên hệ : 070 222 222 1 .
  • HOTLINE: 070 222 222 1


  • Liên hệ facebook suối nhỏ: Facebook

Chi tiết sản phẩm

Hồ Nâng Đáy

- 200x200x110 : 180.000
- 300x200x120 : 280.000

- Đây là mẫu hồ có sẵn của chúng tôi, quý khách có thể đăt kích thước theo yêu cấu . Sản xuất 3 - 4 ngày làm việc .

Sản phẩm liên quan