Đèn Nano tank - Cửa hàng tép cảnh thủy sinh Suối Nhỏ

Đèn Nano tank - Cửa hàng tép cảnh thủy sinh Suối Nhỏ

  • Đèn Nano tank

  • 280,000 đ
  • Đèn Nano tank - Đồng giá : 280.000 - Ánh sáng : 6500k - Điện năng : 1W - Adapter : 5v - Điện sử dụng : 100 - 240
  • HOTLINE: 070 222 222 1


  • Liên hệ facebook suối nhỏ: Facebook

Chi tiết sản phẩm

Sản phẩm liên quan